TIN TỨC TỔNG HỢP

ĐIỆN CAO THẾ

Cung cấp, tích hợp hệ thống: Thiết bị SCADA cho các trạm biến áp, thiết kế và chế tạo tủ điều khiển-bảo vệ, dây chuyền sản xuất tự động hoá…

THÍ NGHIỆM - ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Cung cấp thiết bị: thiết bị thí nghiệm điện trung và cao thế, thiết bị đo lường điện, thiết bị thí nghiệm hoá dầu,…

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – VIỄN THÔNG

Cung cấp giải pháp, hỗ trợ và quản lý các yếu tố liên quan đến công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đây là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế hiện đại, với mục tiêu cung cấp các giải pháp và dịch vụ liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng, bảo mật, hỗ trợ kỹ thuật và quản lý dữ liệu.

Với mục tiêu xây dựng một công ty thật sự vững mạnh, ban lãnh đạo công ty đã không ngừng đưa ra những chính sách phù hợp để thu hút nhân tài, cũng như đào tạo nguồn nhân lực trẻ trung và năng động.