Tư vẫn thiết kế hệ thống mạng

Với kinh nghiệm và khả năng khảo sát hiện trường, tư vấn, thiết kế, dự toán và giám sát các công trình xây dựng của chúng tôi.

Managed-IT-Services-Sutherland-Shire-Sydney

* Khảo sát, tư vấn, thiết kế, dự toán và giám sát thi công các công trình viễn thông, tuyến cáp viễn thông, mạng truyền dẫn, tổng đài, thiết bị vi ba, thiết bị điện, ăng ten.

* Khảo sát, tư vấn, thiết kế, dự toán, giám sát mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), Internet, giải pháp phần mềm, thiết bị CNTT, thiết bị kỹ thuật số.

* Khảo sát, tư vấn, thiết kế, dự toán, giám sát công trình xây dựng điều khiển tự động, tự động hóa; hệ thống giám sát, bảo vệ, camera chống trộm, hệ thống báo cháy; dây chuyền sản xuất tự động.

* Khảo sát, tư vấn, thiết kế, dự toán, giám sát các công trình và thông tin điện dân dụng: mạng lưới điện, điện thoại trong các khu dân cư, khu công nghiệp tập trung, tòa nhà; chiếu sáng, truyền tải điện.

* Khảo sát, tư vấn, thiết kế, dự toán, giám sát thi công các công trình phát thanh, truyền hình, giải pháp tích hợp giải pháp thoại, dữ liệu VoIP, giải pháp hội nghị truyền hình, giải pháp đào tạo từ xa và mạng viễn thông giá trị.

Trở lại