Kiểm định, đo, hiệu chuẩn và thử nghiệm các chuẩn đo lường và phương tiện đo theo năng lực đã công bố

– Tiến hành kiểm định, đo, hiệu chuẩn và thử nghiệm các chuẩn đo lường và phương tiện đo theo năng lực đã công bố;
– Sửa chữa, lắp đặt, hiệu chỉnh, thử nghiệm phương tiện đo và hệ thống đo;
– Thiết kế, sản xuất và cung cấp :
+ Thiết bị kiểm định công tơ điện 3 pha và 1 pha;
+ Thiết bị kiểm định công tơ điện 1 pha;
+ Thiết bị kiểm định công tơ điện 1 pha xách tay;
+ Công tơ chuẩn 3 pha kiểu điện tử;
+ Công tơ chuẩn 1 pha kiểu điện tử;
+ Máy biến dòng đo lường chuẩn;
+ Thiết bị, hệ thống bảo vệ phòng thí nghiệm cao áp;

Một số trang thiết bị
     
Bể dầu ổn nhiệt điện trở
 
Biến áp đo lường chuẩn đến cấp điện áp 220 kV
     
Biến dòng đo lường chuẩn đến 10 kA
 
Biến dòng đo lường chuẩn đến 3000 A
     
Cầu đo điện trở một chiều
 
Cầu đo tỉ số biên
     
Hệ thống công suất – điện năng
 
Hệ thống đo điện trở một chiều
     
Hệ thống dòng áp một chiều
 
Hệ thống kiểm định và hiệu chuẩn TU-TI đến 220 kV – 10 kA
     
Hệ thống phân tích và hiệu chuẩn, thử nghiệm xung sét đến 500 kV
 
Thiết bị hiệu chuẩn tụ cao áp và tổn hao điện môi
     
Thiết bị tạo dòng và thử nghiệm máy cắt
Trở lại