Cc máy lọc dầu, thu hồi-nập khí SF6…

29/08/23

GÓI THẦU: CUNG CẤP MÁY LỌC DẦU, MÁY THU HỒI – NẠP KHÍ SF6, CAMERA NHIỆT

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

Trở lại