PABX system mixed Panasonic KX-TES824

Details
 Cấu hình ban đầu  3 trung kế – 8 thuê bao
 Khả năng mở rộng tối đa  8 trung kế – 24 thuê bao
 Chức năng trả lời tự động (DISA)  Có
 Hiển thị số trực tiếp đến máy lẻ (DID)  Có
 Truy cập CO trực tiếp (DIL)  Có
 Chức năng chuông cửa/ mở cửa  Có
 Khoá thuê bao  Có
 Nhạc chờ khi chuyển máy  Có
 Đàm thoại hội nghị  Có
 Dễ dàng chuyển cuộc gọi  Có
 Hạn chế cuộc gọi  Có
 Nhóm người sử dụng  Có
 Hiển thị số gọi đến  Có
 Tự động gọi lại số vừa gọi (Redial)  Có
 Hệ thống mã tài khoản (Acount Code)  Có
 Chức năng giữ cuộc gọi (Hold)  Có
 Hạn chế thời gian gọi  Có
 Đổ chuông theo nhóm  Có
 Dịch vụ báo thức  Có
 Dịch vụ thời gian (Ngày/ Đêm)  Có
 Nhóm phân phối cuộc gọi (UCD)  Có
 Thiết lập số điện thoại khẩn cấp  Có
 Thông báo cuộc gọi đến  Có
 Thiết lập kiểu đổ chuông  Có
 Nhóm đầu vào (nhóm các đường CO)  Có
 Đổ chuông trễ  Có
 Lớp dịch vụ (COS) hạn chế  Có
 Cướp chuông (Nhặt cuộc gọi)  Có
 Cuộc gọi chờ  Có
 Cài phần mềm tính cước  Có
 Hỗ trợ ngôn ngữ đa phương tiện  Có
 Chức năng điện thoại viên  Có
 Bàn điều khiển PC/ Điện thoại PC  Có
 Lập trình PC  Có
 Cấu hình VM (Voice Mail) tự động  Có
 Gọi chuyển tiếp tới cho VM  Có
 Lựa chon kiểu quay số  Có
 Bàn điều khiển, lập trình  Có
 Nghe trộm  Có
 Tính năng thuê bao kỹ thuật số  Có
 Truy cập trực tiếp thuê bao  Có
 Truy cập nhanh danh bạ  Có
 Bảo hành  15 tháng
Related product