Giải pháp đo lường Tự động hóa, điều khiển, điện, điện tử

2

– Công ty 3C chuyên cung cấp giải pháp tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, tích hợp hệ thống đo lường – điều khiển tự động cho các trạm MBA từ 100kV đến 500kV.

– Đưa ra thiết kế, cung cấp các hệ thống đo lường điều khiển tự động DCS, PLC, SCADA, HMI

phục vụ cho các nhà máy xí nghiệp.

– Thiết kế, chế tạo các hệ thống tự động cho các dự án công nghiệp như năng lượng điện, năng

lượng khí, gas, dầu, các hệ thống SCADA ống dẫn…

– Cung cấp các panel-moduls đo và cung cấp phần mềm chuyên dụng cho các hệ thống điều

khiển tự động, tủ điều khiển đóng ngắt ATS.

– Cung cấp các thiết bị tủ điện hạ thế, trung thế và cao thế

– Cung cấp, lắp đặt các sản phẩm về thí nghiệm, đo lường chuẩn

– Cung cấp, lắp đặt các thiết bị đo, phân tích khí, nhiệt năng.

Trở lại