630A – 24KV (Dao cách ly ngắt tự động khi nổ 1 trong 3 ống chì bảo vệ MBA)

630A - 24KV (Dao cách ly ngắt tự động khi nổ 1 trong 3 ống chì bảo vệ MBA)
Thông tin chi tiết