Cáp ngầm trung thế 1 lõi ruột dẫn, cách điện XLPE

Cáp ngầm trung thế 1 lõi ruột dẫn, cách điện XLPE
Thông tin chi tiết