Contactor 01

Chức năng công dụng sản phẩm :
- Bảo vệ dòng và áp.
- Các rơle đo dòng điện và điện áp.
- Thiết kế dạng Môđun, tiết kiệm không gian lắp đặt.
- Nguồn cung cấp một pha hoặc ba pha.

Thông tin chi tiết