Contactor 02

- S-N10/10A/coil220/380V
- S-N20/20A/220/380V
- S-N60/60A/220/380V Chức năng công dụng sản phẩm :
- Bảo vệ dòng và áp.
- Các rơle đo dòng điện và điện áp.
- Thiết kế dạng Môđun, tiết kiệm không gian lắp đặt.
- Nguồn cung cấp một pha hoặc ba pha.

Thông tin chi tiết