kyoritsu 1110

- Chỉ thị kim
- DCV: 3/12/30/120/300/600V
- ACV: 30/120/300/600V
- DCA: 60µA/30/300mA
- Ω: 3/30/300kΩ

Thông tin chi tiết