Máy cắt từ 30kv đến 550kv

3C cung cấp các loại Máy cắt từ 30kv đến 550kv
Thông tin chi tiết

Máy cắt từ 30kv đến 550kv
Circuit Breakers, 3-phase, 4000A – 63kA/3s, individual pole operation mechanism type