Máy đo độ rung VM-1970

Máy đo độ rung VM-1970
Thông tin chi tiết

Nguồn cấp

– Nguồn cấp AC: 100VAC  15%, 50/60 Hz, dưới 20VA- Nguồn cấp DC ngoài: 9 ~ 12 VDC, 1.1A.
Độ nhạy nạp (SENSI) 1 ~ 9990 pC/G
Dải đầu vào và dải tần số Gia tốc: 1Hz ~ 100 kHz   0.01, (0.1, 1, 10, 100, 1000) 10 kG (x 10m/s2)
Vận tốc 3 Hz ~ (600 Hz)10 Hz ~ (2 kHz)                         30 Hz ~ (6 kHz)
Biên độ 3 Hz ~ (60Hz)    0.1, (1, 10, 100, 1000) mmP-P10 Hz ~(200Hz) 0.01, (0.1, 1, 10, 100, 1000) mmP-P30 Hz ~ (600 Hz)            0.001, (0.01, 0.1, 1, 10, 100) mmP-P
Chức năng xử lý dạng sóng và dải tần số – Giá trị rms thực 1 Hz ~ 100 kHz-  EQP (EQ.PEAK): sóng cân bằng có dạng hình sin 1 Hz~100kHz – PEAK: giá trị đỉnh thực1 Hz ~ 100 kHz-  P.HOLD(PEAK): giữ cực đại giá trị đỉnh thực      1 Hz ~ 100 kHz