Thiết bị chụp sóng máy cắt model PME-500-TR

- Ứng dụng: + Đo đồng thời 3 tiếp điểm chính (đóng/cắt) và 2 tiếp điểm phụ, bao gồm điện trở chèn trước (nếu yêu cầu) + Đánh giá đồng bộ giữa các cực máy cắt + Xác định dòng điện lớn nhất, thời gian đóng và cắt, đồng thời trên 2 cuộn + Đánh giá nguồn tự dùng trong trạm theo đồ thị mức tiêu thụ trên cuộn dây + Hiển thị và in ngay kết quả dưới dạng đồ thị gồm các kết quả thí nghiệm + Tự động tính ra điện trở tiếp xúc
Thông tin chi tiết

   + Có 3 đầu vào đo thời gian cho 3 tiếp điểm chính, độ phân giải 0,1 ms

     + Có 2 đầu vào nhị phân độc lập với 1 tiếp điểm khô hoăc có điện áp lên đến ±360 VDC, độ phân giải 0,1 ms

     + Đo và ghi lại dòng điện qua cuộn dây (mở và đã đóng) lên đến 50 ADC với độ phân giải 0,1mA

     + Có gắn máy in nhiệt

     + Nguồn pin có thể nạp

     + Có thể thực hiện các thí nghiệm đóng, cắt, đóng- cắt, cắt-đóng, đóng-cắt-đóng và cắt-đóng-cắt

     + Tự động đo điện trở tiếp xúc, độ phân giải 0,1 µΩ, dòng 10A

     + Hiển thị ngay đồ thị kết quả thí nghiệm 

     + Màn hình cảm ứng rộng (113 5 61 mm)

     + Có thể thiết lập các thông số và các kiểu thí nghiệm từ màn hình cảm ứng.

     + Phần mềm để tải kết quả thí nghiệm

     + Có thể nâng cấp firmware qua máy tính

     + Kích thước: 340x300x150 mm, 8kg