Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide

Hệ thống turbine – Củ phát điện

TBĐ 001

Thông số kỹ thuật cơ bản :

Chiều cao cột nước : 3-1000m

Đường kính của turbine : 35-600cm

Công suất đầu ra : 75-50000kW

Điện áp : 400-13800 V

Thông tin chi tiết

Một số thiết bị cơ bản bao gồm:

1. Hệ thống turbine

– Củ phát điện

Thông số kỹ thuật cơ bản :

Chiều cao cột nước : 3-1000m

Đường kính của turbine : 35-600cm

Công suất đầu ra : 75-50000kW

Điện áp : 400-13800 V

Francis turbine ,có khả năng làm việc với cột nước xả từ 10 đến 480m , công suất đầu ra 100kW đến 80MW và đường kính turbine 0.35 to 4.0m .

Pelton turbine, có khả năng làm việc với cột nước xả từ 80 đến 1000m, công suất đầu ra 200kW đến 40MW và đường kính turbine 0.55 đến 2.3m . Có loại trục ngang và trục dọc, có loại vòi phun đơn, đôi, đa vòi phun .

Axial flow turbine ( turbine trục dòng chảy ) phù hợp cho các nhà máy thủy điện có cột nước thấp (thường 2-30) m, chủ yếu đặt theo chiều dọc .

Tubular turbine (Turbine dạng ống) có khả năng làm việc với cột nước xả từ 3 đến 45m, công suất đầu ra 100kW đến và đường kính 0.8 đến 6m