Trạm Biến Áp di động (Mobile Substation Transformer)

3C là đơn vị chuyên cung cấp Trạm Biến Áp di động (Mobile Substation Transformer).
Thông tin chi tiết