Trạm Biến Áp di động (Mobile Substation Transformer)

Telematic là đơn vị chuyên cung cấp Trạm Biến Áp di động (Mobile Substation Transformer).

Thông tin chi tiết