Tủ điều khiển – Tủ điện AC 220kV

Telematic chuyên cung cấp tủ điều khiển - tủ điện đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng.

Thông tin chi tiết

Tu Nguon

Hình 1: Tủ nguồn AC 220kV – Công ty 3C

Tu dieu khien

Hình 2: Tủ điều khiển – Công ty 3C