Tụ Bù Loại Khô Chống Nổ

Tụ Bù Loại Khô Chống Nổ
Thông tin chi tiết

Mã Số Sản Phẩm
 Công Dụng
 Tụ Bù Loại Khô Chống NổThông Tin Chi Tiết Sản Phẩm 

TỤ BÙ LOẠI KHÔ CHỐNG NỔ – KIỂU HÌNH TRỤ TRÒN ĐIỆN ÁP 440V

 

Mã Số

Dung
 lượng

Kích
 thước

Dòng 
Định mức

HPC

10KVAr

75 x210 mm

11.9 A

HPC

15KVAr

75 x 285 mm

19.8 A

HPC

20KVAr

85 x 285 mm

26.5 A

HPC

25KVAr

85 x 360 mm

31.8 A

HPC

30KVAr

95 x 360 mm

39.7 A

HPC

50KVAr