Cân bàn điện tử 3000kg

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật cơ bản
– Giới hạn cân: 3000 kg
– Bước nhảy của cân d = 0,5 kg
– Cấp chính xác: III (TCVN)
– Kích thước mặt bàn cân bằng thép: 1,4m x 1,6m
Các thiết bị của cân
– Cảm biến trọng lượng (load cell) SQB-A 1.5T: 04 bộ
– Máy đo hiện số (Indicator) KW: 01 bộ
– Bộ cộng tín hiệu (Junction Box): 01 bộ