Máy đo tỉ số biến

Máy đo tỉ số biến được dùng để đo tỉ số biến của các thiết bị điện như: máy biến áp, TU, TI, ...
Thông tin chi tiết

 Nguồn cung cấp

 

 Đo tỉ số biến: – Phạm vi đo: – Cấp chính xác:

 0,8 ÷ 15000       ± 0,1 ÷ ± 0,2

 Điện áp thí nghiệm:

 

 Dòng điện thử nghiệm

 

 Góc pha

 

 Nhiệt độ làm việc

 

 Kích thước

 

 Trọng lượng