Máy dò tìm khuyết tật siêu âm

Máy dò tìm khuyết tật bằng siêu âm dùng để siêu âm xác định độ dày, các khuyết tật của các mẫu, sản phẩm kim loại nhằm phát hiện các khuyết tật xuất hiện trong quá trình sử dụng để tránh nguy cơ sự cố do khuyết tật gây ra. Máy được dùng để kiểm tra định kỳ độ dày của các bình áp lực, kiểm tra mối hàn

Thông tin chi tiết

Máy dò tìm khuyết tật bằng siêu âm dùng để siêu âm xác định độ dày, các khuyết tật của các mẫu, sản phẩm kim loại nhằm phát hiện các khuyết tật xuất hiện trong quá trình sử dụng để tránh nguy cơ sự cố do khuyết tật gây ra. Máy được dùng để kiểm tra định kỳ độ dày của các bình áp lực, kiểm tra mối hàn