Máy phân tích hàm lượng nước

Máy phân tích hàm lượng nước được sử dụng để đo hàm lượng nước hoà tan trong các loại dầu: dầu máy biến áp, dầu cáp, dầu tua bin...
Thông tin chi tiết
 Nguồn cung cấp  
 Chế độ thí nghiệm  
 Hàm lượng nước đo được  
 Tốc độ khuấy dầu  
 Màn hình hiển thị  
 Máy in nhiệt bên trong với chiều rộng giấy in 57mm  
 Bộ lấy mẫu tự động  
 Điều kiện môi trường  
 Kích thước  
 Trọng lượng