Máy tạo dòng áp

Máy tạo dòng áp dùng để tạo dòng điện, điện áp, phục vụ cho việc thí nghiệm các loại rơle như: dòng điện, điện áp, tín hiệu, thời gian. Các bộ biển, các đồng hồ đo lường, công tơ, áptômát...
Thông tin chi tiết

 Nguồn cung cấp

 

 Bộ khuếch đại điện một chiều

 

 Bộ khuếch đại điện áp xoay chiều U1

 

 Bộ khuếch đại điện áp xoay chiều U2

 

 Bộ khuếch đại dòng điện đầu ra

 

 Đồng hồ đếm thời gian kiểu cấu tạo chữ số

 

 Điều kiện môi trường