Máy tạo dòng áp

Máy tạo dòng áp dùng để tạo và đo dòng điện, điện áp, điện trở phục vụ cho việc thí nghiệm các loại cảm biến nhiệt độ, nhiệt điện trở RTD, các bộ biển đổi nhiệt độ, các đồng hồ đo lường có tiếp điểm điện..
Thông tin chi tiết
 Nguồn cung cấp  
 Tạo và đo dòng điện  
 Tạo và đo điện áp  
 Tạo và đo điện trở  
 Cấp chính xác  0,02%