Máy tạo dòng

Thông tin chi tiết
 Nguồn cung cấp  
 Phạm vi tạo dòng một chiều  
 Nhiệt độ môi trường  
 Trọng lượng  

 

Phạm vi tạo dòng xoay chiều:

 

 Khi mắc song song Khi mắc nối tiếp
 Dòng điện đầu ra (A)  Điện áp rơi (V)  Thời gian làm việc cho phép  Dòng điện đầu ra (A)  Điện áp rơi (V)  Thời gian làm việc cho phép
 0  3.6  Liên tục  0  7.3  Liên tục
 2000  3.4  Liên tục  1250  6.7  Liên tục
 2500  3.4  Liên tục  2000  6.3  5 phút
 4000  3.2  5 phút  3000  5.9  2 phút
 6000  3.0  2 phút  4000  5.4  1 phút 30 giây
 8000  2.8  1 phút 30 giây  6000  4.4  5 giây
 10000  2.6  1 phút      
 13000  2.2  2 giây