Nhiệt Kế Ghi Dữ Liệu Không Dây

Nhiệt kế ghi dữ liệu không dây với cảm biến nội có thể đo và ghi nhiệt độ từ -40 đến +80°C. Truyền dữ liệu không dây tới một bộ thu (bán riêng) trong vòng 100m, nguồn pin 6 tháng với 1 pin lithium, đèn báo, khoảng cách giữa 15 lần lấy mẫu và dữ liệu tích trữ là 16K

Thông tin chi tiết

Nhiệt kế ghi dữ liệu không dây với cảm biến nội có thể đo và ghi nhiệt độ từ -40 đến +80°C. Truyền dữ liệu không dây tới một bộ thu (bán riêng) trong vòng 100m, nguồn pin 6 tháng với 1 pin lithium, đèn báo, khoảng cách giữa 15 lần lấy mẫu và dữ liệu tích trữ là 16K