Thiết bị tạo áp lực

Thiết bị tạo áp lực dùng khí nén để tạo áp lực hoặc áp suất chân không phục vụ cho việc thí nghiệm các loại đồng hồ áp lực, đồng hồ đo áp suất chân không, các bộ biến đổi áp lực, rơle áp lực...
Thông tin chi tiết
 Áp lực tạo ra ở chế độ thử áp lực    – Áp lực nhỏ nhất:   – Áp lực lớn nhất:  
 Áp lực tạo ra ở chế độ thử áp suất chân không  
 Cấp chính xác  
 Số đĩa cân của bộ tải trọng  
 Kích thước  
 Trọng lượng