Thiết bị thí nghiệm hạt nhân

Telematic cung cấp các thiết bị thí nghiệm do đạc hạt nhân như:

+ Đầu phổ

+ Hệ thống đầu dò

+ Hệ thống phổ kế

+ Hệ thống ống đếm GM

+ Thiết bị bảo dưỡng mẫu

+ Thiết bị đo liều...

Cung cấp các giải pháp về phần mềm cho các phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân, phòng thí nghiệm hóa phóng xạ, hệ thống quản lý nhiên liệu và chất thải, hệ thống nghiên cứu bức xạ môi trường.

Thông tin chi tiết

hnhan

Telematic cung cấp các thiết bị thí nghiệm do đạc hạt nhân như:

+ Đầu phổ

+ Hệ thống đầu dò

+ Hệ thống phổ kế

+ Hệ thống ống đếm GM

+ Thiết bị bảo dưỡng mẫu

+ Thiết bị đo liều…

Cung cấp các giải pháp về phần mềm cho các phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân, phòng thí nghiệm hóa phóng xạ, hệ thống quản lý nhiên liệu và chất thải, hệ thống nghiên cứu bức xạ môi trường.

Sản phẩm khác