Thiết bị thí nghiệm hệ thống nối đất

Thiết bị thí nghiệm hệ thống nối đất được dùng để đo điện áp rơi trên hệ thống tiếp địa trong các trạm điện ở nhiều cấp điện áp khác nhau nhằm kiểm tra các mối nối của hệ thống tiếp địa đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình vận hành. Thiết bị gồm có hai khối đặt chồng lên nhau: - Khối đo đặt ở trên - Khối tạo dòng đặt phía dưới
Thông tin chi tiết

 Đầu vào

 

 Đầu ra

 

 Thời gian thí nghiệm

 

 Thời gian ở chế độ làm việc gián đoạn  (300A+600A)

 

 Kích thước

 

 Trọng lượng