Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 96

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 96 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ

Thông tin chi tiết

Các chi tiết

–         Tổng đài Pabx CP1696 dung lượng 8 đường vào bưu điện 96 máy lẻ (có mở rộng)

–        Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ nội bộ

–         Đổi số máy lẻ tùy chọn giải số từ 2 số đến 4 số (từ 10 đến 9999)

–          Múi làm việc ngày đêm cho phép ban ngày phát lời chào ban đêm đổ chuông bảo vệ..

–          Hiển thị số từ ngoài vào, hiển thị số khi chuyển máy và hiển thị số nội bộ

–          Lời chào disa thời gian ghi âm lên tới 60 giây, cho phép ghi âm lên tới 4 câu chào

–          Cho phép khi gọi vào vừa phát lời chào vừa đổ chuông máy lẻ bên trong

–          Nhạc chờ tùy chọn khi giữ máy hoặc chuyển máy, hoặc chọn nhạc chờ từ ngoài

–          Cấm máy lẻ gọi đi, chỉ được gọi nội hạt, nội bộ, hay chỉ gọi các số điện thoại chỉ định

–          Hạn chế thời gian gọi đi cho từng máy lẻ

–          Chức năng chặn số gọi đến

–          Chức năng đàm thoại hội nghị 3 bên

–         Chức năng gọi đi bằng password (account code) ai có code mới gọi đi được