Toshiba STRATA-CTX100

Toshiba STRATA-CTX100 khả năng mở rộng tối đa là 64 trung kế,72 thuê bao
Thông tin chi tiết

DUNG LƯỢNG TỐI ĐA

Tủ máy chính

1

Tủ máy phụ

1

Trung kế

64 (Tối đa)

Máy nhánh

72 (Tối đa)

KÍCH THƯỚC

 

Cao Dài Sâu Rộng

Tủ máy chính

37.1 cm 30.2 cm 25.9 cm 8.8 kg

Tủ máy phụ

37.1 cm 20.4 cm 25.9 cm 6.9kg