THÍ NGHIỆM - ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tele cung cấp, tích hợp hệ thống: Thiết bị SCADA cho các trạm biến áp, thiết kế và chế tạo tủ điều khiển-bảo vệ, dây chuyền sản xuất tự động hoá…

SẢN PHẨM

Cung cấp thiết bị: thiết bị thí nghiệm điện trung và cao thế, thiết bị đo lường điện, thiết bị thí nghiệm hoá dầu,…